About Us

Optima Planta Sweden AB utvecklar system för automatiserad och optimerad inomhusodling.

Vi utvecklar odlingsmoduler som är automatiserade från frö till färdig växt och som optimerar tillväxten av olika grödor (i matematisk samt teknisk bemärkelse). Odlingen sker inomhus med artificiellt ljus och är därmed oberoende av klimat och säsong. Vi använder högtrycksaeroponik som är den mest effektiva kända odlingsmetoden med avseende på tillväxt och vattenbesparing. Optima Planta vill utveckla och kommersialisera tekniken för medel-storskalig odling. Produkten är en kombination av de fysiska modulerna och mjukvarualgoritmer som styr optimeringen av systemet.

Idag finns en pilotanläggning i Ultuna i Uppsala med aktiv produktion som levererar till bl.a. ICA och cateringfirmor i Uppsala. För nuvarande pilotanläggning är produktionskostnaden uppskattat till ca 10% av vad som idag existerar på marknaden. En ny prototyp med högre grad av optimering beräknas vara klar i maj 2019. Platseffektiviteten är uppemot 400ggr effektivare än traditionell odling som följd av vertikal odling dvs odling i hyllplanssektioner samt ökad tillväxt överlag. Anläggningen har även kraftigt ökad resurseffektivitet med avseende på vatten och näring jämfört med annan växtodling.

Majoriteten av aktörer som optimerar odling väljer att hålla tekniken internt och förblir då primärproducenter. Optima Planta vill i stället leverera teknik till olika primärproducenter, dels för att behålla fokus på teknikutveckling och dels för att möjliggöra att tekniken kommer till nytta för hela branschen.

Det främsta bidraget Optima Planta gör till världen är att skapa förutsättningar för minskad energiförbrukning för bl.a. livsmedelsproduktion, vilket är en mycket viktig del i att minska den globala uppvärmningen. Odlingssystemen minskar även övergödning då inget näringsläckage sker, bidrar till en giftfri miljö då inga bekämpningsmedel används och minskar jordbrukets vattenförbrukning. De miljömässiga effekterna är därmed mycket positiva.

En annan aspekt är att odlingssystemen har förutsättningar att minska Sveriges importberoende och öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft, vilket både har ekonomiska och säkerhetspolitiska värden.

Slutligen kan systemen förbättra vanliga konsumenters tillgång till riktigt färska, närproducerade och högkvalitativa grönsaker året om vilket är positivt ur hälso- och livskvalitetsperspektiv och ger förutsättningar för en levande och rik matkultur.