Franchise

Optima Planta Franchise

Var en del av den gröna revolutionen och producera klimatsmart mat på ett hållbart sätt till din lokala marknad!

Vad är en franchise?

Franchise-koncept har funnits sedan 1850-talet. Idéen är att ett företag, franchisegivaren, utvecklar en affärsmodell eller en produkt som ett annat företag, franchisetagaren, därefter nyttjar mot en kompensation till franchisegivaren. Franchisegivaren ger support i form av kompetens, material, juridik, ekonomi, och i vissa fall försäljning. Franchisetagaren utför arbetet som franchisegivarens modell baserar sig på och franchisetagaren bestämmer i viss mån hur arbetet ska skötas och företaget ska styras.
Många av våra vanligaste och mest välkände företag inom t.ex. snabbmat, restauranger, butiker och mataffärer är baserade på franchisemodellen.

Optimas modell har utvecklats av experterna Thomas och Anders, tidigare VD och styrelsemedlemmar i Gallerix franchisekoncernen. (Thomas och Anders är båda tidiga investerare i Optima och tillför stor kompetens som gynnar både Optima som franchisegivare och våra franchisetagare. Med lång erfarenhet om vad som funkar och inte funkar inom franchising har Thomas och Anders sett till att Optimas modell är effektiv och lönsam för alla parter.)

Roller i ett franchisekoncept

Franchisegivaren

Franchisegivaren har en färdig produkt eller modell som har bevisats fungera i kommersiellt syfte. Detta kan t.ex. vara en restaurang med ett beprövat koncept och meny eller en kiosk med ett välkänt produktutbud.
Franchisegivarens ansvar är att bevisa att modellen fungerar och är lönsam, ständigt utveckla tekniken, sortimentet, eller idén för att bäst gynna franchisetagaren och slutkunden.
Franchisegivaren står helt enkelt för en affärsidé som genom sin innovation eller märkeskänndedom gör det lönsamt för andra aktörer att bedriva den. Ett beprövat koncept samt ständig support från franchisegivaren sänker risken och ger det enklare för en entreprenör som vill bli egenföretagare men som kanske ännu inte hittat sin egen idé än.

Franchisetagaren

Franchisetagaren är en person som vill vara egenföretagare, har en hög arbetskapacitet och arbetsmoral, och brinner för utmaningen att växa sitt företag och dess vinst genom hårt och smart arbete.
Istället för att starta ett eget företag helt från grunden där instegströskel både kan vara dyr och problematisk kan entreprenörer nyttja en modell som har utvecklats och beprövats av en franchisegivare.
Franchisetagaren får tillgång till franchisegivarens teknik, kunskap och kontakter och tillsammans jobbar dem för att franchisetagarens verksamhet ska bli lönsam. Franchisetagaren driver sin verksamhet genom sitt eget företag men med riktlinjer från franchisegivaren som också hjälper till med bokföring, ekonomi, inköp, och till en viss mån försäljning. Franchisetagarens huvuduppgifter är att aktivt jobba med att producera produkter, sälja produkterna som verksamheten genererar, sköta det administrativa inom verksamheten som t.ex. inköp av material, leverans av ordrar, marknadsföring, mm.

Optima Planta som franchisegivare (FG)

Optima Planta har utvecklat högteknologiska odlingslådor som automatiskt sköter större delen av odlingsprocessen med hjälp av automation, LED-belysning och AI. Lådorna använder aeroponisk bevattningsteknik för att odla med minsta möjliga vattenmängd. Med dessa odlingslådor kan ett sortiment av växter och grönsaker odlas var som helst på jorden.

Optima Plantas vision är att tekniken ska användas av en mängd greentech entreprenörer världen över för att producera lokalodlad mat med minimal klimatpåverkan. Som FG håller Optima kontinuerlig kontakt och bidrar med hjälp för att franchisetagaren ska lyckas och gå med vinst. Tekniken är klar, nu behöver vi dig som franchisetagare!

Du som franchisetagare (FT)

För att du ska ha bäst chans att lyckas som Optima-bonde gäller det att du har rätt personliga egenskaper, ambitioner och till viss mån kunskap. Det ligger större vikt i att du kan försäljning och administration än att du kan odling och växter. Även om du inte har tidigare erfarenheter inom företagande men ett stort intresse för greentech och hållbar matproduktion erbjuder Optima kurser för att ge dig all information du behöver för att avgöra om detta är din framtid.

En av Optimas utgångspunkter vid utformning av tekniken var att vem som helst ska kunna odla i medelstor kommersiell skala. Inga särskilda kunskaper inom biologi, jordbruk, eller matproduktion ska vara nödvändig för bonde 2.0.
För att komma igång som FT krävs en egeninsants för inköp av teknik och material. Större delen av kostnaderna kommer dock finansieras av en bank som Optima redan har ramavtal med.

Första steget mot franchisetagare genom videorna nedan.

Optima-grundare Lennart berätta och visa hur man odlar med Optimas teknik.

Franchiseexpert, f.d. Gallerix-VD, och Optimas ängelinvestera Thomas berättar om nackdelar och fördelar med att vara franchisetagare.

Processen för franchisetagare (FT)

Du läser på om arbetslivet som FT på den här sidan och på sidor som https://www.bolagsplatsen.se/guide/franchise & https://franchisetorget.se/franchise-fordelar-och-nackdelar-for-franchisetagare/. Du skapar dig en bild av vad som krävs av dig ekonomiskt och fysiskt för att driva en odlingsanläggning, sköta sälj, leverans, bokföring, m.m.

Du läser hur Optima jobbar med sina FTs och ser vilka specifika krav Optima ställer.

Läs mer

Om du anser att du är rätt man för jobbet bokar du en konsultation med Optima. Vi pratar tillsammans djupare om livet som franchisetagare och att vara en bonde 2.0. Vi förklarar vad som krävs för att lyckas, hur vi hjälper dig på vägen, och du berättar varför du är rätt person för jobbet samt om dina ambitioner och erfarenheter.

Läs mer

Känner vi att vi är en bra match går vi vidare och pratar utbildning och finansiering. Alla blivande FTs går en 5-dagars internutbildning hos Optima i Uppsala. Under dessa dagar undervisar Optima inom växtskötsel, inomhusodling, Optimas teknik, ekonomi och försäljning. Här ingår även sådd, underhåll, skörd, packetering och leverans av grönsaker.

Optima hjälper till med finansiering utöver din egeninstans. Optimas bank erbjuder anpassade lån till Optimas FTs, förutsätt godkänd utbildning.

Läs mer

Efter betalning levererar Optima beställningen av odlingsboxarna och hjälper FTn att installera och kalibrera dessa i FTs lokal, vilket tar 1-2 veckor. Beställning av förbruksmaterial som frön, näring, reservdelar sker genom Optima.

FT odlar därefter själv, fast med support från Optima, de kryddväxter och grönsaker som FTs kunder har beställt.

Läs mer

Ekonomi
Kostnad, finansiering, vinst.

Våra modeller bygger på att varje FT har en eller flera odlingsanläggningar. Var odlingsanläggning består av minst 100st odlingslådor och resulterar i ca 100kvm odlingsyta. Dock bygger våra ekonomiska modeller på anläggningar om 200st odlingslådor då en viss skala krävs för att bli lönsam. Nya FTs erbjuds möjligheten att börja med 100st lådor för att i egen takt sätta upp rutiner och processer innan anläggning utökas till 200st odlingslådor.

Den totala kostnaden för att komma igång börjar på 2(?) miljoner vilket täcker odlingslådor (100st?), inventarie samt kortsiktiga utgifter som hyra, etc etc.
Odlingslådorna utgöra en klar majoritet av kostnaden och Optima har avtal med Marginalen Bank för finansiering med en avbetalningsplan på fem år, vilket är medräknat i budgeten. Som FT krävs en egeninsats på cirka 10% av totalbeloppet(?) och resten täcks av lån.

Enligt Optimas budget med 100% odlingskapacitet i 100st lådor och försäljning av produktion till marknadspris ser FT en årlig vinst motsvarande en låg/medel årslön. Med 200st lådor ökar vinsten till en medel/hög årslön. Modellen bygger på att en person klarar av att kontinuerligt sköta 200st odlingslådor, inkluderat plantering av frön, skörd, packning och leverans.

Varför bli Optima-franchisetagare?

  • Beprövad idé, metod och teknik

  • Du känner din entreprenöranda bulta men har ännu inte hittat den perfekta idéen för dig? Bli egenföretagar med Optimas idé och hårdvara. Vi har designat, utvecklat och producerat högteknologiska odlingsmoduler som i stor del sköter odling av en mängd plantor automatiskt. Avancerade AI optimerar växtförhållanden i realtid utan manuellt arbete. Du sköter odling, försäljning och administration, Optima tillhandahåller maskiner, material, utbildning och support.

 
  • Framtidssäkert koncept

  • Jordens befolkning växter, åkermark minskar. Klimat och hållbarthet blir allt viktigare för människors och jordens välmående. Att odla och producera mat till sitt närområde på ett klimatsmart sätt är avgörande för att alla människor på jorden ska bli mätta och att miljön inte ska ta skada. Lokalproducerad mat med kort logistikkedja, hög produktionssäkerhet och konstant perfekt smak är helt och hållet nödvändigt i vår tid.

 
  • Grön revolution & hållbar matproduktion

  • DU kan vara med och aktivt förbättre klimatet, minimera behov av import, minska koldioxutsläpp vid matproduktion och transport och minska svinn genom att bli en bonde 2.0. Optimabonde 2.0 odlar mat efter behov av den lokala marknaden och på ett sätt som inte har negativa effekter på klimatet. Elen som används är grön och leveranserna sker inom några kilometer från odlingsanläggningen.

 
  • Låg egeninstans jämfört med övriga franchise

  • Optima har förhandlat fram en smart finansieringslösning med Marginalen Bank. Banken ger lån till godkända franchisetagare och lånet täcker stora delarna av uppstartskostnaderna. Beroende på odlingsstorlek varierar franchisetagers egeninstans från XX kr till YY kr.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om att vara franchisetagare.

info@optimaplanta.com

Vallvägen 4A
756 51 Uppsala

´
´