Optima Planta värvar franchisetagare i Umeå

Optima Planta, som har utvecklat ett automatiskt, aeroponiskt system för vertikal växtodling har nu tecknat sitt första franchisingavtal. Den första franchisetagaren heter Philip Forslin och har fått en licens för att odla och sälja färska kryddor i Umeå under varumärket Optima Planta. 

20211012_101014

Optima Planta grundades 2017 av Lennart Sör, som idag är verkställande direktör. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer automatiska odlingsboxar för medelstor lokal inomhusodling, vilka är starkt optimerade med avseende på vatten-, energi, land-, och näringsåtgång. Boxarna kommer att säljas genom en franchisemodell, där lokala grönsaksodlare odlar (automatiskt), säljer och levererar grönsaker, initialt färska kryddväxter, till lokala kunder under Optima Plantas varumärke.

”Det känns oerhört spännande att få vara först på banan med att sätta upp det här systemet i stor skala. Som det ser ut så har det ju också en mycket stor potential att bli en lönsam affär.”, säger Philip Forslin, Optima Plantas första franchisetagare.

Vertikal odling förväntas av många i branschen bli den dominerande odlingsmetoden för grönsaker inom det närmaste decenniet. Odlingsmetoden är billigare och har stora positiva miljöeffekter eftersom den är substantiellt mer resurseffektiv än växthusodling. Ett flertal bolag internationellt har redan tagit in mångmiljardbelopp i riskkapital.

Optima Planta är en spin-off från plantfysiologi på SLU och optimeringslära från UU och sätter grunden för ett optimeringsöverlägset aeroponiskt system med avseende på samtliga resursparametrar. Systemet är framförallt överlägset gällande vattenåtgång och konsumerar mindre än 5 % av traditionell odling. Den aeroponiska tekniken, där växtrötterna hänger i luften och näring och vatten sprayas på, utvecklades av NASA för möjligheten att odla mat på andra planeter. Optima Planta är ett av få bolag i världen som har satsat på denna teknik, vilken är svårare tekniskt att få till, men också är betydligt mer resurseffektiv än till exempel hydroponiska (vattenbaserade) system.

Anledningen till att vertikal odling ännu inte har revolutionerat grönsaksmarknaden är utmaningen med de stora investeringskostnaderna för utrullning. Optima Planta har genom sin styrelseordförande, den tidigare Gallerixgrundaren, Thomas Sonesson, tagit fram en state-of-the art franchisemodell med ett hyresavtal för systemet, så att en ny odlare får låga investeringskostnader, samtidigt som Optima Planta kan få betalt direkt vid beställning. Systemet är helautomatiskt, så en odlare behöver enbart sälja och leverera sina grönsaker lokalt. Optima Planta äger varumärket och står för marknadsföringen.

”Efter år av tester och förbättringar av både teknik och affärsmodell så är detta förstås en gigantisk milstolpe för Optima Planta.”, säger Lennart Sör, VD för Optima Planta.

Optima Planta Sweden AB är ett privatägt bolag. Det är en del av Uppsala Innovation Center (UIC), och har nyligen erhållit finansiering om 4,4 MSEK från privata finansiärer och tidigare från EU, Vinnova liksom Energimyndigheten. Optima Planta vann Företagsänglarna 2017, samt Egards stipendium 2019.

20210914_114244