Vi tycker att en modern värld behöver en modern odlingsmetod. Därför använder vi en odlingsmetod som använder 90-99% mindre vatten än traditionellt jordbruk och inte kräver några bekämpningsmedel eller tillsatser. Vi odlar dessutom oberoende av plats och säsong.

Vi vill förse Uppsala med färska sallader och kryddväxter året runt – oberoende av årstid och garanterat lokalodlad.

Aktuellt för Optima Planta (uppdateras inom kort):

2019:
Mottagande av Peter Egardts stipendium

2018:

Mottagande av Vinnovas Innovativa Startups (steg 1)

Mottagande av gruppbildningsstöd, Jordbruksverket (EIP):

Vidareutveckling av högtrycksaeroponisk odling i semislutna system, att odla utan jord, solljus eller bekämpningsmedel, med avseende på automation och optimering.

Att introducera automation och optimering med odlingsmetoden högtrycksaeroponik i semi-slutna system. Projektet syftar till att bygga en prototyp där automation (sådd, transplantering, skörd) och optimering (med avseende på tillväxt, i matematisk bemärkelse) kombineras och kan ge upphov till att en mängd olika växter kan odlas med kraftigt reducerad energi- och arbetsinsats.

Projektet bygger på (högtrycks)aeroponik vars vetenskapliga grund med avseende på växternas näringsupptag grundar sig på Torsten Ingestads forskning (Ingestad & Lund, 1986). Odlingsmetoden syftar till att öka respirationen, i synnerhet i rotzonen, och ger därmed ökad tillväxt. Odlingsmetoden är dessutom resurskonservativ då det krävs 95-99% mindre vatten jämfört med traditionell odling (AlShrouf, A. 2017), dessutom konsumeras all näring av växterna och därmed ges ingen urlakning eller övergödning av kringliggande mijöer. Inga bekämpningsmedel eller andra tillsatser används med denna typ av odling.

Projektet skulle ge upphov till lokalproduktion av frukt & grönt, året runt, oberoende av geografisk plats med en kommersiellt hållbar odlingsmetod. En lyckad optimering skulle potentiellt ge upphov till att växter som aldrig tidigare producerats i Sverige kan produceras kommersiellt. Även helt nya typer av växter kommer kunna introduceras på marknaden. En lyckad prototyp och därefter kommersialisering skulle ge upphov till att Sverige blir oberoende av import av primärprodukter.

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

2017:

Mottagande av privat kapital

Blogg

Kontakta

Kontakta oss

[pirate_forms]