Vem kan bli franchisetagare (FT)?

Optima Plantas franchisekoncept grundar sig i att nästan vem som helst ska kunna starta sin egen kommersiella odling av grönsaker och kryddväxter. En FT behöver med andra ord inte ha specialkompetens inom något särskilt område. Som franchisegivare tillhandahåller Optima Planta utbildning, material och coaching, d.v.s. allt som behövs för att man ska kunna stå på egna ben.

Såklart är det en helt del arbete att vara FT. FTs behöver sköta företaget, hitta kunder, underhålla produktionen, skörda och leverera grödor, styra företagets ekonomi och kommunicera med kunder, leverantörer och partners. Är man villig att göra jobbet och inte skyr sig för att göra vad som krävs för att driva sitt företag framåt så är förutsättningarna goda för att klara av att driva en franchise.

Franchisetagare vs eget varumärke

Vill man som egenföretagare ha hjälp från en nära partner eller vill man stå på helt egna ben? Det är egentligen det stora dilemmat som ska besvaras när man funderar på att bli FT eller starta sitt eget varumärke.
Som FT nyttjar man en beprövad affärsmodell, teknik och varumärke som franchisegivaren (FG), Optima Planta i detta fall, har utarbetat, dock till en liten avgift. Startar man sitt egna märke behöver affärsmodellen utvecklas, teknik och hårdvara tillverkas, kunder och partners hittas.
Enkelt förklarat så betalar FT en viss avgift till FG för att nyttja ett färdigt system och få löpande hjälp istället för att behöva lära sig och testa allt på egen hand.
Detta betyder generellt att FT sänker riskerna med att starta företag och får intäkter snabbare.

Komma igång som FT

Om du har bestämt dig för att bli FT och Optima Planta har godkänt dig efter genomförd utbildning är nästa steg att börja etablera ditt företag. Du kommer, med Optima Plantas hjälp, starta ditt egna aktiebolag, hitta en lämplig odlingslokal, köpa in material som fröer, näring och inventarie från Optima Planta, skapa relationer med potentiella kunder som matbutiker och restauranger, och därefter starta din odling. Optima Planta ger dig stöd kontinuerligt genom denna process och är även på plats när ADA-boxarna ska installeras och den första omgången grödor ska planteras. Optima Planta har redan ett brett kontaktnät av potentiella kunder och vi kommer tillsammans att hitta lämpliga kunder till dina växter. Dessutom får du hjälp med tekniken, odling, ekonomi, marknadsföring, digital närvaro, m.m.

Livet som FT

Din arbetsdag som Optima Planta franchisetagare och bonde 2.0 kommer bestå av en mängd olika moment. Kärnan av företaget är odlingsanläggningen. Det är ADA-boxarna som producerar slutprodukten och FTs huvuduppgift är att se till att ADA-boxarna alltid är aktiva. Frön ska sås, småväxter transplanteras, mogna växter skördas, packas och levereras. Kontinuerlig kontakt ska hållas med befintliga kunder, nya kunder ska sökas, marknadsföring ska planeras och ekonomin skötas.

Du ansvarar för att din odlingsanläggning och företag rullar på och håller budget. När arbetet sköts väl är det du som franchisetagare som direkt tjänar på det.

Vad krävs det för att bli FT?

– Hög arbetsmoral

– Entreprenöriell anda

– Problemlösare

– Egeninsats

Vad behövs INTE för att bli FT?

– Erfarenhet av odling

– Efarenhet av företagande

– Kontakter

– Befintliga kunder

Fördel, men ej nödvändigt:

– Erfarenhet av sälj

– Erfarenhet inom livsmedelsindustrin

– Intresse för greentech eller agtech

– Intresse för hållbar matproduktion

Vad kostar det att bli FT?

Kostnaderna för uppstart av en odlingsanläggning med Optima Plantas hårdvara varierar med anläggningens storlek. Den minsta anläggningen har 100st ADA-boxar och hanteras relativt enkelt av en person som arbetar heltid. Med erfarenhet och rutiner kan en person hantera uppemot 200st ADA-boxar. För en anläggning om 100st ADA-boxar krävs en lokal om ca 100kvm och för en anläggning om 200st ADA-boxar krävs en lokal om ca 175kvm.
Odlingsanläggningen behöver därefter en del inventarier och material som hyllor, kylskåp, dator, förbrukningsmaterial, verktyg, förvaring och såklart fröer och näring. Sedan tillkommer kostnader för el, bil, bokföring, försäkring, m.m.
Den största kostnaden är ADA-boxarna. För dessa har Optima Planta kompletta finansieringsavtal där FT leasar boxarna för en månatlig kostnad istället för att behöva betala en klumpsumma.
Den totala summan som behövs för uppstart och för att täcka utgifter tills försäljning genererar intäkter uppgår till ca 200.000-300.000kr. En del av detta kan finansieras med företagslån genom FTs bank eller genom stöd från t.ex. Vinnova, Almi eller Jordbruksverket.

Vad tjänar man som FT?

Intäkter och vinst beror både på anläggningens storlek men också hur effektivt FT driver sitt företag. En mindre anläggning om ca 100st ADA-boxar ska generera en låg till medellön för en person medan en större anläggning om ca 200st ADA-boxar genererar en en hög eller möjligen två medellöner. Vi vill återigen poängtera att vinsten i stor del beror på individen; hur väl FT marknadsför sitt företag, hur väl FT förhandlar pris med kunder, hur effektivt odlingen sköts, o.s.v.

Optima Planta Franchisetagare

  • Umeå (Holmsund)

Har du frågor om Optima Plantas franchise eller vill bli franchisetagare?

Kontakta oss genom formuläret.