Om oss

Optima Planta

En revolution med rötter nära dig.

I en värld där miljö, klimat, natur och djurliv ofta prioriteras lägre än effektivt jordbruk försämras förutsättningarna för hållbart, hälsosamt och långsiktigt liv.

Finns det inte bättre sätt att arbeta?

Optima Planta och våra Optima-bönder odlar växter och grönsaker på ett helt nytt sätt:

Inomhus i sluta system med LED-belysning och aeroponisk teknik.

 • Inga bekämpningsmedel används.
 • Inga restprodukter läcker ut i naturen.
 • Odling sker nära slutkund.
 • Inga CO2 utsläpp i samband med produktion.
 • Upp till 95% lägre vattenförbrukning än traditionellt jordbruk.

Mer smak! Mindre vatten!

Ingen jord! Extra lokalt!

Mission
Optima Planta vill skapa en matrevolution genom innovativ teknik som kan brukas av vem som helst som vill odla klimatsmart mat i sitt närområde.
Mer automation, mindre manuellt arbete. Med vår teknik ska matproduktion vara kul, spännande och intressant.
Detta kommer leda till en helt ny generation av bönder 2.0.

Vision
Långsiktigt är målet att varje grödas perfekta tillväxtförhållanden ska identifieras med ADA-boxarnas datainsamling. Dessa förhållanden replikeras för att kunna odla så resurseffektivt som möjligt. Därefter kan kunskap och teknik samverka för att producera mat nästan var som helst i världen och skapa jämlikare tillgång till näring.

Lär känna oss

Optima Planta formades 2017 och sedan dess har tekniken, mjukvaran, hårdvaran och teamet ständigt utvecklats och expanderat. Från en masteruppsats på UU i Uppsala till en färdig produkt och ett företag som stöttas av flera erfarna investerare. Skillnaden mellan prototypen av den första ADA-boxen och den nuvarande versionen är natt och dag. Med samma teknik som NASA använder i rymden arbetar Optima Planta för att på effektivaste och resurssnålaste vis odla grödor var som helst på denna planet.

Hur Optima startade

 • Idé

 • Lennart grundade Optima Planta med målet att hitta det effektivaste sättet att odla på och vidareutveckla metoden. Det resulterade i en ADA-box som nästan automatiskt kan producera grönsaker på ett klimatsmart sätt.

 
 • Produkt

 • ADA-boxen, som tog över fyra år att utveckla, är högteknologisk men ändå lättförståelig. Hårdvara och mjukvara i ett perfekt samspel automatiserar nästan hela odlingsprocessen och skapar optimala förhållanden, oavsett gröda.

 
 • Nu

 • Med ADA-boxar som nu fungerar kommersiellt görs de sista finjusteringarna samtidigt som våra pilotodlare startar upp sina verksamheter och börjar producera grönsaker. Inom kort kommer en större satsning på att sprida tekniken.

 
icon-3

Vissa verkar tycka att växtvärlden inte ska sticka ut. Att det inte finns så mycket att prata om. Att man ska passa in, smälta in. Vi har lite svårt med det – för vi tänker och gör annorlunda.

icon-2

Vi odlar aeroponiskt. Det innebär egentligen att vi med hjälp av luftfuktighet kan odla växter med mer smak, helt naturligt – men med upp till 95% mindre vatten.

icon-4

Du kan se oss som ditt lokala grönsaks-NASA. Några som jobbar med famtidens teknik, fast du kan få köpa resultatet för tjugotre kronor på din ICA. Låter det orimligt? Det borde det kanske vara. Men det är det inte.

icon-1

Vissa kallar det en evolution. Men det är en revolution. En revolution som börjar bredvid dig – och snart finns i varje kvartershörn världen över.

Odling på Optimas vis

ADA-tech

Högteknologiska ADA-boxar

Optimas odlingssystem är skapade för att användas inomhus. De AI-styrda odlingslådorna skapar slutna miljöer för plantorna och låter dem växa ostört och med rätt förhållanden. Aeroponisk näringsbevattning, bildanalys och arbetsordersystem är bara några av de automatiserade funktionerna. Bonde 2.0 jobbar mer med teknik än med händerna.

Optima-framtid

Hållbart & framtidssäkert

Hållbart för oss betyder att en typ av process, t.ex. matproduktion, kan replikeras oändligt antal gånger utan att det har en betydlig inverkan på jorden eller samhället.
En av grundidéerna med Optimas sätt att odla är att det ska vara framtidssäkert; vänligt mot planeten, intressant för användaren, transparant för slutkunden och använda sparsamt med resurser.